Prevádzkovanie lokálnych distribučných sietí

Priemyselné parky a logistické centrá vznikajú na území Slovenskej republiky za účelom centralizácie priemyslu a logistiky do spoločného územia. Dosahuje sa tým vyššia efektivita prevádzok, skrátenie termínov dodania a aj zjednodušenie prepravy tovarov. Týmto spôsobom vznikajú lokálne distribučné siete (LDS).

Naše skúsenosti s prevádzkovaním LDS siahajú do obdobia budovania prvých priemyselných parkov na Západnom Slovensku.

Naším cieľom je zabezpečiť pre klientov komplexné služby tak, aby boli oslobodení od starostí s okolím budovy, energetickými zariadeniami, údržbou a podpornými činnosťami.

Činnosti spoločnosti PPA Power DS s. r. o. pri prevádzkovaní LDS:

  • Distribúcia energií v rámci územia LDS
  • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich k chodu LDS, spoločných zariadení a zariadení pre distribúciu energií