Optimalizačný balík

Optimalizačný balík je časť powerIEM, ktorá sa stará o optimalizáciu Vašej spotreby energií. Optimalizáciu v rámci moderných trendov rozdeľujeme nasledovne:

  1. Optimalizácia odpínaním - pomocou odpínania energeticky významných spotrebičov, ktoré majú malý vplyv na kontinuitu výroby v čase energetickej špičky. Toto odpínanie sa uskutočňuje pomocou riadiaceho systému pre riadenie 1/4h maxima. Táto metóda optimalizácie sú tzv. "zadné vrátka", t.j. posledná možnosť, pretože časté odpínanie zariadení môže negatívne ovplyvniť proces výroby a životnosť zariadení. Preto je dôležité dôsledné naplánovanie výroby, t.j. optimalizácia plánovaním, popísaná v ďalšom bode. Optimalizáciu odpínaním zabezpečuje modul IEMpeak.
  2. Optimalizácia plánovaním - pomocou sledovania priebehu spotreby celého podniku a zároveň energeticky a technologicky významných zariadení. K tomuto kroku je potrebné vybudovať sieť meraní týchto spotrebičov. Na základe nazhromaždených údajov je možné plánovať výrobu tak, aby sa dosiahla optimálna spotreba elektrickej energie a tým jej nižšia cena. Tieto funkcionality zabezpečuje modul IEMplan.