Moduly Power IEM

IEMbasic - základný modul, ktorý umožňuje sledovanie priebehového merania spotreby energií. Údaje je možné zobraziť denne, týždenne a mesačne, modul obsahuje aj podporu pre sledovanie medzných parametrov spotreby energií.

IEMbilling - modul, ktorý umožňuje sledovanie nákladov za spotrebu elektrickej energie. Vaše náklady si môžete kontrolovať spätne hneď po ukončení fakturačného obdobia, a teda máte okamžitú informáciu o tom, koľko zaplatíte, a podobne môžete náklady sledovať on-line, t.j. môžete denne sledovať, aký je stav Vašej aktuálnej spotreby a platby.

IEMnotification - aplikácia určená pre tých, ktorí nechcú strácať čas neustálym sledovaním energetických parametrov spotreby. V tomto module je možné nadefinovať medzné hodnoty, pri ktorých prekročení systém vygeneruje e-mail alebo SMS správu, ktoré upozorňujú na dosiahnutie definovaného stavu.