Power IEM

Power IEM (Internet Energy Management) je informačný systém založený na webových technológiách.

Hlavné vlastnosti, ktoré PowerIEM ponúka:

  • on-line sledovanie priebehu aktuálnej spotreby energií v štandardných meracích periódach,
  • sledovanie a vyhodnocovanie parametrov vašej spotreby,
  • sledovanie vašich okamžitých aj fakturačných finančných nákladov,
  • evidencia dohodnutých parametrov spotreby energií,
  • upozorňovanie na prekročenie nastavených parametrov,
  • vypracovanie a odosielanie výstupov a hlásení požadovaných legislatívou