Online meranie energií

V súčasnej dobe je už nevyhnutnosťou sledovať spotrebu energí, pravidelným získavaním informácií o nameraných hodnotách kdekoľvek sa nachádzate. Náš systém ponúka nasledovné možnosti:

 • Online zobrazenie odberu energie prostredníctvom grafu
 • Prehľadne graficky a číselne spracovaná história nameraných dát
 • Automatické upozorňovanie na anomálie alebo na prekročenie sledovaných parametrov v odbere prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu
 • Prednostné zobrazenie a náhľad faktúry za odobratú energiu
 • Prístup k službe online merania kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom internetu
 • Nulové počiatočné náklady za zavedenie online merania - platba formou mesačného paušálu
 • Žiadne zásahy do Vášho terajšieho merania, systém merania zbiera údaje a komunikuje s Vašim súčasným meradlom energie
 • Systém online merania spracováva namerané dáta požadované legislatívou SR a automatizovane zasiela monitorovaciemu stredisku alebo inému subjektu
 • Jednoduchý a rýchly export nameraných dát do tabuľkového formátu Excel v rôznej forme

Naša spoločnosť využíva internetový energetický managment PowerIEM, z ktorého Vám vieme poskytnúť:

 • Monitoring spotreby (výroby) a parametrov elektrickej energie 24h denne, 7 dní v týždni
 • Sledovanie spotreby elektriny v aktuálnom čase, v 15 minútovom rozlíšení
 • Historický prehľad a archivácia nameraných parametrov a spotreby elektrickej energie
 • Zobrazenie parametrov elektriny (činnej zložky, jalovej zložky, účinníku, rezervovanej kapacity) taktiež prostredníctvom diagramu
 • Nepretržitý dohľad systému nad meranými údajmi (notifikácia), možnosť jeho nastavenia a upozorňovanie na vzniknuté anomálie v odbere prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu
 • Možnosť vytvorenia niekoľkých užívateľských kont