Komplexná správa priemyselných objektov a zariadení

Komplexná správa priemyselných objektov a zariadení zahŕňa rozsiahle množstvo služieb:

Manažment a správa

 • Výkon manažmentu správy
 • Administratíva správy
 • Reporty – hlásenia, mesačné správy, ročné manažérske správy
 • Rozpočty
 • Technická agenda

Technická správaspráva

 • Ekonomická prevádzka objektov a energetických zariadení
 • Preventívna prevádzková údržba
 • Plánovaný servis
 • Nepretržitá 24 hodinová pohotovostná služba
 • Údržba po poruche – opravy
 • Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení
 • Administratíva a evidencia

Facility managment

 • Údržba budov
 • Údržba zelene
 • Letná a zimná údržba komunikácií
 • Údržba kanalizácie
 • Odpadové hospodárstvo
 • Čističky odpadových vôd
 • Ochrana nehnuteľnosti
 • Deratizácia