Investičné činnosti

Hlavným zámerom tohto produktu je poskytovanie komplexných realizačných služieb pre našich zákazníkov.

Komplexnými službami pri realizácii našich zákaziek rozumieme:

  • návrh riešenia
  • legislatívne zastupovanie
  • realizácia projektovej dokumentácie
  • realizácia dodávok
  • realizácia montáže
  • revízie a skúšky
  • realizácia záručných a pozáručných servisov

Cieľom tejto služby je dodať zákazníkovi zariadenie, poprípade objekt s prevzatím zodpovednosti vo všetkých etapách realizácie a jeho následného využívania a prevádzkovania.

Oblasti, na ktoré sa zameriavame pri poskytovaní predmetných služieb sú:

  • realizácie investičnej výstavby
  • realizácie stredných, veľkých a generálnych opráv nami spravovaných a prevádzkovaných zariadení