Energetické audity

Dnes už snáď každý pozná praktický rozdiel medzi štandardnou a úspornou žiarovkou, ktorá sa správne nazýva kompaktná žiarivka. Štandardná žiarovka produkuje pomerne veľa tepla a málo svetla. Úsporná žiarovka naopak, tým že menej vyhrieva okolie, dosahuje vyššiu účinnosť, približne o 80%. Je to teda efektívnejší spotrebič, ktorý sa aj napriek vyššej nákupnej cene oplatí viac. Veď prečo platiť za teplo, keď chceme svietiť?

Je zrejmé, že súčasné technológie otvárajú nové možnosti a efektívnejšie riešenia, nielen v oblasti osvetľovania. Nové konštrukcie, nové materiály a postupy, to všetko umožňuje znížiť spotrebu energií. Náš zákazník dostáva odborné poradenstvo, ktorého výsledkom sú postupy k dosiahnutiu úspory.

Energetický audit sa zameriava na odhalenie neefektívnej spotreby energie a tiež hľadá akékoľvek ďalšie úniky energie, ktoré je možné odstrániť. Zameriavame sa na všetky oblasti, ktoré spotrebujú príliš veľa energie (elektrina, plyn, teplo), pričom vyprodukujú na dnešné pomery príliš málo užitočnej práce.

Výsledkom energetického auditu je:Energetický audit

  • Identifikácia neefektívnych oblastí v hospodárení s energiami
  • Návrh nízko-nákladových a rýchlo návratných opatrení (do 2 rokov)
  • Návrh dlhodobých investícii do zlepšenia efektivity využitia energií (návratnosť v horizonte 2-5 rokov)
  • Manažérske zhrnutie energetického auditu 
  • Realizácia úsporných opatrení