Energetická optimalizácia osvetľovacích sústav

Spoločnosť PPA Power DS s. r. o. zabezpečuje v rámci energetických auditov hodnotenie osvetľovacích sústav z hľadiska ich efektívnosti. Energetická optimalizácia osvetľovacích sústav je proces, pri ktorom Vám spoločnosť PPA Power DS s. r. o. komplexne zastreší:

  • zhodnotenie aktuálneho stavu osvetlenia
  • návrh alternatívneho riešenia s úsporami energie
  • výpočet úspor a návratnosť nového osvetlenia
  • svetlotechnický projekt (návrh svietidiel, 3D vizualizácia), výpočet priemernej osvetlenosti
  • dodávka svietidiel a príslušenstva
  • realizácia (zabezpečenie elektroinštalačných prác a montáž svietidiel)
  • možnosť inštalácie podružného merania spotreby energie potrebnej na osvetlenie a jej sledovanie v PowerIEM