Dodávka elektrickej energie

Naša spoločnosť PPA Power DS s. r. o. je dlhoročným alternatívnym dodávateľom elektrickej energie. V rámci tejto činnosti vykonávame nákup a predaj elektrickej energie. Už v roku 2002 sme začali s prvými dodávkami elektrickej energie pre našich klientov.
Nakupujeme elektrickú energiu v liberalizovanom trhu s elektrickou energiou, kde referenčnými hodnotami pre stredoeurópsky región sú burzy EEX v Lipsku a PXE v Prahe. Všetky činnosti spojené s nákupom a predajom elektrickej energie sú riadené a vykonávané v zmysle platných predpisov vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Sme držiteľom platných licencií na predaj a distribúciu elektrickej energie.

Jednou z hlavných činností spoločnosti PPA Power DS s. r. o. je aj dodávka elektrickej energie. Pri voľbe dodávateľa elektrickej energie sú dôležité dva aspekty:

  • Základná cena silovej elektriny, ktorá je určená vlastnosťami odberu zákazníka
  • Vedľajšie produkty a služby, ktorými môže dodávateľ ovplyvňovať celkové náklady na elektrinu

Prvý aspekt vytvorí cenový efekt. Pri málo likvidnom trhu, ako je náš, nebude cena silovej elektriny výrazne odlišujúcim faktorom medzi jednotlivými dodávateľmi.

Ostáva preto ovplyvniť vlastnosti odberu (odberový diagram) a celkovú spotrebu tak, aby vznikol kladný množstevný efekt znižujúci celkovú spotrebu. Tento proces je náročný a vyžaduje si úzku spoluprácu s profesionálom.


Ďalšie služby, ktoré ponúkame v spojení s dodávkou energií sú:

  • analýza vývoja cien na trhu s energetickými komoditami
  • vypracovanie nákupných stratégií pre elektrickú energiu a plyn
  • stráženie parametrov odberu = odstránenie finančných pokút
  • podrobné a prehľadné vyúčtovanie spotrieb energií
  • zobrazenie diagramu odberu cez internetový energetický manažment PowerIEM v reálnom čase