Referencie

Liberalizované trhy s energiami v Európe vytvárajú mosty medzi novými dodávateľmi energií a novými zákazníckymi štruktúrami. Kto je schopný tieto energetické toky (elektrickú energiu, plyn a vodu) dodať za možnú najnižšiu cenu, bude úspešný v „boji" o zákazníka.

Sme špecialistami na dodávku energií a správu energetických zariadení. Pomáhame pri získavaní príslušných povolení nevyhnutných pre realizáciu energetických potrieb našich zákazníkov. Pomocou nami vyvinutých softwarových produktov môžeme optimalizovať individuálne požiadavky zákazníkov, čo je jeden z najdôležitejších nástrojov na dnešnom komplexnom energetickom trhu. Používame najmodernejšie komunikačné média v oblastiach získavania a prenosu údajov. Štandardom je on-line prístup k energetickým údajom našich klientov.

Našimi najväčšími klientmi sú poprední dodávatelia pre automobilový priemysel v Slovenskej republike, ako aj veľký výrobca stavebných hmôt. Firmy našich klientov je možné nájsť po celom území Slovenskej republiky.

V prípade záujmu nás kontaktujte. Radi Vám osobne predstavíme našu firmu.