História

PPA – Banská Bystrica, s.r.o. bola založená v roku 1994 ako dcérska spoločnosť PPA CONTROLL a.s. so 100% účasťou materskej firmy. Jej technicko- obchodné zameranie bolo do sféry, v ktorej dovtedy PPA CONTROLL a.s. nepodnikala, a to do oblasti komunikačných sietí a vysokonapäťovej silnoprúdovej techniky. Reakciou na vývoj trhu koncom 90-tych rokov bola postupná reštrukturalizácia spoločnosti, prienik na nové trhy formou rozširovania ponuky služieb. PPA- Banská Bystrica s.r.o. rozširuje predmet činnosti o predaj energií a svoju činnosť orientuje v prevažnej väčšine do oblasti energetického outsourcingu. Konkrétne to znamená správa energetických zariadení, optimalizácie odberateľských procesov, finančný a legislatívny outsourcing a predaj energií. Rozšírenie ponuky služieb je sprevádzané aj zmenou obchodného mena spoločnosti. Od 15.5.2003 vystupuje spoločnosť pod menom PPA Power s.r.o.