Štruktúra

             Riaditeľ  spoločnosti: Ing. Roman Nemček
             Tel :      + 421-2-49 237 216 
             e-mail :   nemcek@ppapower.sk

 

                         Asistentka riaditeľa: p. Martina Luptáková
                         Tel :      + 421-48-416 11 27
                         Mobil :   + 421-917-374 054
                         e-mail :   luptakova@ppapower.sk

 

                         Sekretariát
                         Tel :      + 421-2-49 237 216
                         Mobil :   + 421-917-802 988
                         e-mail :  

 

                         Stredisko distribúcie energií

              Riaditeľ strediska: Ing. Michal Kolimár
              Tel :        + 421-48-416 11 27
              Mobil :      + 421-918-910 293
              e-mail :     kolimar@ppapower.sk

                    

                         Stredisko správy objektov a energetickej infraštruktúry

              Riaditeľ strediska: Peter Hatina
              Tel :         + 421-2-49 237 216
              Mobil :       + 421-905-478 517
              e-mail :      hatina@ppapower.sk               

 

                         Stredisko obchodu

              Analytik - tvorca OD produktov: Ing. Jozef Pollág
              Tel :        + 421-48-416 11 27
              Mobil :      + 421-918-856 779
              e-mail :      pollag@ppapower.sk