História

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vznikla v roku 2009 ako dcérska spoločnosť PPA Controll a.s. odčlenením distribučných a správcovských činností od spoločnosti PPA Power s.r.o.

Hlavné dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu novej spoločnosti sme zhrnuli do nasledujúcich troch bodov:

 1. Aktívne využitie možností flexibilného nákupu elektrickej energie
  • Stav trhového prostredia 2009:
   • Vznik spoločného energetického trhu ČR - SR
   • Garanti OKTE a SEPS
   • Akceptácia Market Coupling
   • Prepojenie denných trhov ČR - SR
 2. Ponuka komplexnej správy objektov
  • Manažment a administratíva správy
  • Technická správa
  • Netechnická správa
 3. Splnenie legislatívnych podmienok
  • Oddelené účtovníctvo
  • Novely zákonov a súvisiacej legislatívy (251/2012 Z.z.)