Dokumenty

Certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001

logo ISO

Licencia na dodávku a distribúciu elektriny, dodávku plynu 

 

Štandardy kvality - PPA Power s.r.o. 2009

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2009

Štandardy kvality - PPA Power s.r.o. 2010

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2010

Štandardy kvality- PPA Power s.r.o.- EE- 2011

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. - EE- 2011

Štandardy kvality - PPA Power s.r.o. - Plyn- 2011

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. - Plyn- 2011

Štandardy kvality - PPA Power s.r.o. 2012

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2012

Štandardy kvality - PPA Power s.r.o. 2013

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2013

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2014

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2015

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2016

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2017

Štandardy kvality - PPA Power DS s.r.o. 2018

Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny za rok 2011

Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny za rok 2012

Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny za rok 2013

Vyhodnotenie energetickej náročnosti distribúcie plynu za rok 2011

Vyhodnotenie energetickej náročnosti distribúcie plynu za rok 2012

Vyhodnotenie energetickej náročnosti distribúcie plynu za rok 2013

Podiel energetických zdrojov na dodanej energii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o pripojenie do lokálnej distribučnej siete - plyn

Žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej siete - plyn

Žiadosť o pripojenie do miestnej distribučnej sústavy - elektrina

Žiadosť o prístup do miestnej distribučnej sústavy - elektrina

Žiadosť o dodávku a distribúciu elektriny v MDS_v11

Žiadosť o dodávku a distribúciu plynu v LDS_v8

Žiadosť o výmenu alebo zmenu ističa

Žiadosť o zmenu RK alebo MRK

Žiadosť o pripoienie alebo vyjadrenie k pripojeniu zdroja do distribučnej sústavy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Prevádzkový poriadok PDS_PLYN_PPA Power DS s. r. o.

Prevádzkový poriadok PDS EE PPA Power DS s. r. o.

Technické podmienky pripojenia_EE

Technické podmienky pripojenia_PLYN

Technická špecifikácia výmeny dát

Oznámenie o výške odvodu do Národného jadrového fondu od 1.7.2018