Zasielanie dát na OKTE - v zmysle novej legislatívy od 01.07.2013

Od 1. júla 2013 majú všetci výrobcovia elektriny a prevádzkovatelia sústav povinnosť odovzdávať údaje do systému OKTE, a.s. (§ 12 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013).

Naše komplexné riešenie pre zasielanie dát Vás odbremení od:

  • vykonávania pravidelných odpočtov a zberu dát
  • tvorby denných a mesačných vyhodnotení výroby elektriny
  • denného a mesačného zadávania údajov do systému OKTE, SEPS a regionálneho distribútora
  • odovzdávania plánovaných údajov na nasledujúci mesiac a rok
  • sledovania noviniek a zmien v súvisiacej legislatíve
  • zodpovednosti za správnosť nameraných údajov

Naše s

lužby využíva niekoľko desiatok spoločností, kontaktujte nás na tel.č. +421 918 910 293, mail: kolimar@ppapower.sk