Solárne elektrárne na Slovensku vyrábajú v lete 12 % spotreby elektriny

Solárne fotovoltaické elektrárne v lete minulého roka generovali pri najvyššej intenzite slnečného svetla maximálny výkon na úrovni 300 MW elektrickej energie a vyrábali tak približne 12% z aktuálnej spotreby Slovenska na úrovni 2500 MW.

Vo svojej dnes zverejnenej správe o výrobe a spotrebe elektrickej energie na Slovensku o tom informuje Ministerstvo hospodárstva.

Celkový inštalovaný výkon solárnych fotovoltaických elektrární na Slovensku dosahoval k minulému roku 512 MW.

Množstvo vyrobenej energie samozrejme ale výrazne kolíše podľa fázy dňa a podľa ročného obdobia a celkovo solárne elektrárne vyrobili v minulom roku 310 GWh elektrickej energie, približne 1.1% z celkovej spotreby Slovenska.

Inštalovaný výkon všetkých elektrární na Slovensku dosahoval v minulom roku 8152 MW.

Celková spotreba Slovenska dosahovala 28.9 TWh a opäť bola vyššia ako množstvo elektrickej energie vyrobenej na Slovensku, 28.1 TWh. Slovensko bolo naposledy sebestačné v roku 2006, kedy vyrobilo 31.2 TWh a spotrebovalo 29.6 TWh.

Tento rok by podľa odhadov ministerstva malo Slovensko vyrovnať svoju energetickú bilanciu na úrovni 29 TWh vyrobenej aj spotrebovanej energie a v budúcich rokoch po dostavaní tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce by sme už mali vyrábať výrazne viac elektriny ako spotrebujeme. Napríklad v roku 2016 máme vyrobiť 39.5 TWh a spotrebovať 31.2 TWh, prebytok tak bude dosahovať až 8.3 TWh.

Zdroj: http://www.dsl.sk/article.php?article=13056