Obnoviteľné zdroje energie

Malatinský: Zákon o OZE sa bude asi novelizovať prakticky permanentne

14. október 2013 |  

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) čakajú okrem aktuálne prerokovávanej novely pravdepodobne častejšie legislatívne zmeny. Uviedol to dnes na 3. schôdzi Komisie pre energetiku pri Výbore Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (nominant Smeru-SD).

"Myslím si, že táto novela, samozrejme ako aj každé nasledujúce, bude vychádzať zo stále väčšej a väčšej skúsenosti, ktorú v tejto oblasti budeme mať. Ciele, ktoré máme, aby OZE mali nezastupiteľné miesto v slovenskom energetickom mixe bez veľkého dopadu na zvyšovanie cien elektriny pre spotrebiteľov, budeme naďalej sledovať a budeme asi novelizovať tento zákon prakticky permanentne," spresnil šéf Ministerstva hospodárstva SR s tým, že účelom novely je zabezpečiť najmä efektívnejšie fungovanie podpory výroby elektriny z OZE.

Prísnejšou podmienkou v návrhu novely má okrem iného byť aj využitie minimálne 30 % OZE v palive, oproti súčasnému minimálnemu podielu na úrovni 20 %. Umožňuje sa tiež podporiť plyny vznikajúce ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese. Takáto zmena má podľa rezortu hospodárstva za cieľ podporiť domáce zdroje energie, aby sa znížila závislosť od dovozu primárnych zdrojov energie.

Zároveň sa má novelou znížiť hranica podpory, kedy má výrobca elektriny nárok na doplatok na celú časť vyrobenej elektriny, z 10 MW na 5 MW celkového inštalovaného výkonu. Pri zariadení, ktoré využíva ako zdroj veternú energiu, sa táto hranica nemení.

Malatinský na rokovaní Komisie pre energetiku okrem detailov vládnej novely zákona o OZE zároveň prezentoval aj základné zásady Energetickej koncepcie SR. Predmetom rokovania komisie bol aj návrh novely vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom, ktorú obhajoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Copyright © TASR 2013