Energetický audit

V zmysle aktuálneho znenia zákona 476/2008 Z.z. majú odberatelia elektriny povinnosť absolvovať energetický audit. Táto povinnosť sa v súčasnosti týka všetkých priemyselných firiem s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Termín vykonania energetického auditu je do konca roka 2011, pre odberateľov nad 20 000 MWh je do konca roka 2013. Pri nesplnení povinnosti hrozí sankcia až do výšky 30 tis. €. Viac informácii v sekcii energetické audity.