Výkon

Výkon odzrkadľuje okamžitú veľkosť odoberanej elektrickej energie v rámci merania výkonu poznáme tzv. štvrťhodinové maximum (maximálny odoberaný výkon počas 15 minút) a technické maximum.
1/4h maximum ináč nazvané aj rezervovaná kapacita si môže zákazník zvoliť, môže byť maximálne rovné technickému maximu.Technické maximum ináč nazvané aj maximálna rezervovaná kapacita určí zákazník pri podpise zmluvy a zmeniť ho môže spravidla 1 x za rok.