Riadiaci systém

Riadiaci systém slúži na riadenie spotreby elektriny odberateľa tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k prekročeniu rezervovanej kapacity. V prípade, že je v aktuálnej štvrťhodine vysoký odoberaný výkon a hrozí prekročenie dohodnutého výkonu, riadiaci systém začne odpájať spotrebiče, pri ktorých nevadí, keď budú nejaký čas (5-10 min) vypnuté. Takýmito spotrebičmi sú napr. kúrenie, kompresory, ohrev SHZ, časť osvetlenia a iná podporná technológia. Riadiaci systém je obvykle samostatný rozvádzač umiestnený v rozvodni odberateľa, ktorý pomocou externých akčných členov riadi odber a je spojený s PC v kancelárii, kvôli občasnému sledovaniu aktuálnej činnosti a nameraných hodnôt.