Odberné miesto

Obecne označuje miesto (lokalitu), odkiaľ sa elektrina odoberá. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber (spotreby). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.