Maximálna rezervovaná kapacity

na úrovni veľmi vysokého napätia (vvn) a vysokého napätia (vn) je hodnota 1/4 h výkonu dojednaná v zmluve o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach.