Kilowatthodina

Jednotka spotreby činnej elektrickej energie, je súčinom činného výkonu a času.
1 kilowatthodina je množstvo elektriny, ktorú spotrebuje napríklad :
- 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky,
- priamo výhrevný elektrický kotol o výkone 15 kW za 4 minúty,
- akumulačné kachle o výkonu 3 kW za 20 minút.