Plánované odstávky

V zmysle Zákona o energetieke 251/2012, §31, ods. 2 písm t) má PPA Power DS s. r. o. povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia.

Plánované odstávky:

- aktuálne žiadne plánované odstávky