Dodávka elektrickej energie, plynu a vody, PPA Power